\ Brand & redning

Den 5. mand

Hovedstadens beredskab griber 4 slangekurve med enten B- eller C-slanger, og kører dem ud i et træk, uden at skulle bruge kræfter på at bære kurvene eller bevæge kurven manuelt.

\ Brand & redning

Den 5. mand

Hovedstadens beredskab griber 4 slangekurve med enten B- eller C-slanger, og kører dem ud i et træk, uden at skulle bruge kræfter på at bære kurvene eller bevæge kurven manuelt.

Trolley

Tilbehør

TROLLEY OG TILBEHØR

SMART HÅNDTERING

Sønderborg Brand & Redning:

Sønderborg brand & redning har investeret i en løsning til transport af røgdykkerflasker på stationen.

Vi har igennem de sidste par år haft fokus på arbejdsmiljøet for vores brandmænd. Det har været på forskellige områder. Et af de områder vi nu fokuserer på, er også løft for vores brandfolk. Vi laver mange løft i dagligdagen, både når vi er ude og køre som brandmænd, men også i den drift der ligger bagved. Vi laver mange forskelligartede løft. Der er lige fra diverse flasker, diverse materiel. Det kan være alt muligt vi arbejder med.

Vi havde set på forskellige muligheder ift. hjælpemidler, vi kan bruge til det her, da vi har set på, hvad det er for nogle muligheder vi har. Så er vi stødt på smart trolleyen, TFR120. Det vi faldt for var, at vi kunne få tingene løftet, vi kunne begynde at få tingene op, hvor vi skulle arbejde med dem. Og vi kunne sætte dem ned når, de skulle på lager igen. Vi har også mulighed for at køre tingene op og sætte dem ind i køretøjet, i stedet for, at vi skal løfte det op hver gang.

Søren Kafton Simonsen, Viceberedskabschef

Hovedstadens beredskab:

Samarbejdet med Hovedstadens Beredskab, opstod efter den 22. internationale Sternfahrt messe i 2017 i Sønderborg, hvor Smart Trolley var blandt de faglige udstiller på messen.

Udfordringen for beredskabet er et nyt udryknings-konceptet, hvilket indebærer nye opgaver for brandfolkene.

De nye sprøjte-biler til Hovedstadens Beredskab skal være mindre i størrelse, medbringe flere redskaber, og bemandes med færre brandfolk end nogen anden sprøjte, som er i brug hos beredskabet i dag.

Mindre personale i bilen betyder nye opgaver, og en mere effektiv udnyttelse af personalets resurser. Et smart koncept til transport af redskaberne, er en vigtig del af succeskriterierne for, at sådan en bil kan bruges mest effektiv.

Opgaven for Smart Trolley TFR120 bestod i at levere et transportkoncept, som kan implementeres i den moderne brandbil, og afhjælpe brandmænd med de tunge løft og skub, som koster kraft og energi.

Resultatet er en løsning med simple værktøjer, som kan monteres i brandbilen sammen med en Trolley TFR120.

Trolleyen kan hurtigt hentes ud af bilen, og påmonteres det nødvendige værktøj for at gribe de redskaber, som skal bruges til selve brandbekæmpelse. Med en Smart Trolley TFR120 løsning har Hovedstadens Beredskab nu mulighed for at gribe fire slangekurve med enten B-slanger eller C-slanger, og køre dem ud i ét træk, uden at skulle bruge kræfter på, at bære eller bevæge kurvene manuelt.

Vi udvikler og fremstiller produkter til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Drivkraften kommer fra et oprigtigt ønske om, og en interesse i, at forebygge arbejdsskader kombineret med vilje og evne til at omsætte ideer og behov til produkter.

QUICK LINKS

Om os
Nyheder
Kontakt os

BESØG OS

Ellegårdvej 36
6400 Sønderborg
Tel.: +45 93 92 23 42